Politica GDPR

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

1.Angajamentul nostru cu privire da datele dumnevoastră cu caracter personal.

Dorim să oferim servicii turistice dar și să respectăm legislația din domeniul protecției datelor la cele mai înalte standarde profesionale, dar și să implementăm cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă. Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente oferte.

 

2.Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este Societatea LAS TURISTAS TRAVEL&CONSULTING S.R.L., cu sediul în sat Nojorid, Comuna Nojorid, nr. 273, județul Bihor, denumita generic LAS TURISTAS TRAVEL.

3.Categorii de date cu caracter personal prelucrate.

Potrivit legislației în vigoare, “datele cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Când accesați site-ul nostru sau comunicați cu noi sau prestăm servicii turiste sau orice alt tip de servicii pentru dvs., este posibil să prelucram următoarele categorii de date cu caracter personal:

Date de contact și/sau identificare, incluzând: nume și prenume, adresa (domiciliul sau reședința), număr de telefon, e-mail, seria și numărul actului de identificare (buletin/ carte de identitate/ pașaport), codul numeric personal precum și informațiile conținute în aceste documente, voce, istoric convorbiri;

Date legate de serviciile solicitate, incluzând: informații privind serviciile solicitate sau prestate, detalii privind plățile către și de la dvs., inclusiv contul bancar, date de contact și identificare pentru persoanele care participă în călătorii cu dvs., istoricul conversațiilor din cadrul grupului de pe WhatApp;

Date referitoare la candidați (în cazul proceselor de recrutare), incluzând: detaliile candidatului, adresa de e-mail, adresa, angajatorul curent, istoricul locurilor de muncă, educație, licențe/ certificări, informații referitoare la studii precum și celelalte informații incluse în curriculum vitae;

Date folosite în scop de reclamă, marketing și publicitate, incluzând: nume, prenume, imagine, voce, feedback transmis, ID (username/numele folosit pe rețeaua socială) și imagini cont rețele sociale (în cazul ID-ului și imaginilor publicate pe conturie de rețele sociale, Las Turistas Travel va menționa prezența persoanei respective în pozele și clipurile video publicate pe conturile rețelelor sociale sau pe site-urile aparținand Las Turistas Travel).

Categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: cerințe dietetice care pot dezvălui credințele dvs. religioase sau filosofice și date privind sănătatea.

Colectăm și procesăm datele de mai sus numai în cazul în care este strict necesar pentru a furniza serviciile turistice pe care l-ați achiziționat. În plus, vom colecta și procesa categoriile speciale de date personale speciale menționate mai sus, numai în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dvs. explicit în acest sens.

Nu aveți nicio obligație să vă dați acordul să vă procesăm categoriile speciale de date cu caracter personal, cu excepția cazului când acestea sunt necesare pentru prestarea serviciilor solicitate. Cu toate acestea, fără consimțământul dvs., nu vom putea lua măsurile necesare pentru a furniza serviciile turistice pe care le-ați rezervat sau încercați să le rezervați.

Numai în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru prestarea serviciilor turistice, dacă nu ne furnizați datele respective și nu avem consimțământul dvs. nu vom putea presta serviciile turistice solicitate.

 

4.Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu character personal.

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;
Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale LAS TURISTAS TRAVEL sau ale unui terț (e.g. când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastră), cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;
În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor a fost obținut consimțământul persoanei vizate.

 

5.În ce scopuri vă prelucrăm datele cu caracter personal?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:
Oferirea de servicii turistice, servicii de călătorie și/sau servicii asociate acestora;
Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;
Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de raportare către autoritățile fiscale);
Gestionarea securității și accesului în sediile noastre, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de LAS TURISTAS TRAVEL (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activități neautorizate sau malițioase;
În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre;

Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire la serviciile LAS TURISTAS TRAVEL și în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile. De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la ultimele oferte în domeniul turistic, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele LAS TURISTAS TRAVEL sau alte evenimente promoționale.

 

6.Dezvăluirea datelor dumneavoastră

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către alți prestatori de servicii turistice cu care colaborăm pentru furnizarea serviciilor, precum și alte autorități publice, entități indicate de dvs., (care poate fi clientul nostru sau o terță parte implicată), sau alte entități în contextul furnizării serviciilor LAS TURISTAS TRAVEL (cum ar fi: furnizori de servicii de asigurare etc.).

 

7.Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în străinătate.

Putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurile permise descrise mai sus. În situații excepționale, dacă este necesar asigurării serviciilor LAS TURISTAS TRAVEL pentru Scopurile Permise, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană dar asigurând un nivel adecvat de protecție. Ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeană) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile. Ne puteți contacta în orice moment, folosind datele de contact de mai jos, dacă doriți informații suplimentare cu privire la aceste măsuri de protecție.

 

8.Actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu daca vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm sa ne contactați prin e-mail la: office@lasturistas-travel.com. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastră ni le furnizați.

CAT TIMP PASTRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

LAS TURISTAS TRAVEL a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru intocmirea procesului si a criteriilor specifice pentru pastrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare). Vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil in Scopurile Permise, ori atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si:

(i) nu mai exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea in continuare de catre LAS TURISTAS TRAVEL (inclusiv obligatia legala a LAS TURISTAS TRAVEL de a continua sa stocheze datele respective) si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau

(ii) daca nu ne mai sunt necesare in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN LEGATURa CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le deținem;
Dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
Dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;
Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimtamant;
Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ati retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;
Dreptul la portabilitatea datelor ce va permite sa primiti o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastra sau sa le transmitem unei alte entitati indicate de dumneavoastra;

Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarile efectuate pe baza de consimtamant. Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care va retrageti consimtamantul, LAS TURISTAS TRAVEL nu va mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. LAS TURISTAS TRAVEL va putea, totusi, prelucra datele dvs. cu caracter personal daca exista un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati, folosind urmatoarele detalii de contact: Sat Nojorid, comuna Nojorid, nr. 273, judetul Bihor, România, E-mail: office@lasturistas-travel.com. In ceea ce priveste comunicarile de marketing primite de la noi, puteti, de asemenea, sa va retrageti consimtamantul in orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecarui mesaj primit prin e-mail de la noi. Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea, comunicandu-ne o copie a unui document de identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante. Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, România, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212.