Terms and Conditions

Termeni și condiții utilizare a website-ului www.las-turistas-travel.com

Acest document se referă la condițiile în care poate fi utilizat website-ul www.lasturistas-travel.com.
Accesând sau utilizând website-ul www.lasturistas-travel.com, sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos. Acest website este deținut și administrat de Las Turistas Travel&Consulting S.R.L.

Obligațiile utilizatorului website-ului www.lasturistas-travel.com

Conținutul, design-ul, elementele de grafică ale site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acesta, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor, a fotografiilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și/sau către utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc,) aparțin Las Turistas Travel&Consulting SRL și reprezintă conținutul site-ului.

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale prin afișare pe ecranul unui computer sau telefon personal sau a unui alt dispozitiv electronic de afișare a unei pagini web și/sau prin imprimare/descărcare, în scop personal și necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare ale documentelor sau informațiilor respective.

Orice utilizare a conținutului site-ului de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Agenției Las Turistas Travel și în condițiile stabilite în mod exclusiv de către Las Turistas Travel&Consulting SRL. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată, facută pe un site web sau în orice altă parte, a conținutului site-ului sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal și necomercial. Las Turistas Travel&Consulting SRL își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop, altul decât cel personal pot fi făcute la adresa: [adresa de corespondență a Las Turistas Travel&Consulting SRL], sau prin e-mail la adresa office@lasturistas-travel.com.

Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori material, înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un mod răspunderea Las Turistas Travel&Consulting SRL, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Clauze de nerăspundere

Site-ul www.lasturistas-travel.com este un site cu conținut informativ. Prioritate au informațiile primite prin corespondența e-mail. Las Turistas Travel&Consulting SRL nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul de pe site, sau pentru conținutul oferit de partenerii săi. Las Turistas Travel&Consulting SRL va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în informațiile și ofertele prezentate pe site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, Las Turistas Travel&Consulting SRL nu este responsabilă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de către partenerii comerciali ai Agenției Las Turistas Travel, precum și pentru corectitudinea și exactitatea acestor informatii.

În mod expres, utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere pe Las Turistas Travel&Consulting SRL pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului. Pentru caz de forță majoră, Las Turistas Travel&Consulting SRL și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere.

Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al agenției, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, grevă, etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure pe Las Turistas Travel&Consulting SRL și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a utilizatorului în legătură cu utilizarea serviciilor site-ului Las Turistas Travel.com sau orice alt aspect relaționat serviciilor www.lasturistas-travel.com.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor site-ului și ale Las Turistas Travel&Consulting SRL, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legatură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului Oradea.

Condițiile generale de rezervare și achiziționare de servicii pe site-ul www.lasturistas-travel.com

Orice solicitare făcută pe site va fi considerată drept intenția dvs. de a achiziționa un anumit produs sau serviciu turistic de la Agenția Las Turistas Travel. În termen de maxim 24 de ore veți primi un mail din partea Las Turistas Travel&Consulting SRL cu oferta disponibilă în acel moment. Atenție – tarifele, orarele de zbor și datele de plecare/ retur pentru serviciile turistice afișate sunt valabile în momentul în care acestea au fost urcate pe site și se pot modifica pâna la momentul rezervării. Tariful și detaliile finale se vor actualiza și trimite către dumneavoastră de către Las Turistas Travel&Consulting SRL prin email după trimiterea cererii de ofertă. Las Turistas Travel&Consulting SRL nu este responsabilă pentru aceste modificări, informațiile furnizate pe site având strict caracter informativ. Deasemenea, Las Turistas Travel&Consulting SRL nu este responsabilă pentru costurile suplimentare de la fața locului (de ex., costuri de transfer între aeroporturi, diferite taxe locale pentru hoteluri, etc.). Cu toate acestea vă vom informa înainte de plecare de existența acestora în măsura în care aceste informații sunt cunoscute de către noi.

Orice solicitare a unei oferte turistice nu vă implică financiar. Orice obligație a utilizatorului se naște doar în momentul furnizării unei informații cu privire la efectuarea unei plăți ca și contravaloare a unui sejur, și în urma acceptării “Contractului cu Turistul” transmis de către Las Turistas Travel&Consulting SRL, de regulă pe adresa de e-mail (contractul vă poate fi trimis în orice moment și agenția are obligația să vă răspundă la întrebările legate de clauzele din contract). Orice fals, informație falsă sau eronată cu privire la o plată efectuată, sau un document ce atestă o plată, se pedepsesc conform legii române în vigoare.

Colectarea de informații din navigarea utilizatorului pe site și folosirea acestora 

Las Turistas Travel&Consulting SRL colectează informații de la mai multe puncte diferite pe site în scopul de a servi mai bine nevoilor clienților și vizitatorilor. Pentru fiecare vizitator al paginilor noastre web serverul nostru de web, în mod automat, recunoaște și colectează doar adresa IP și informații agregate asupra paginilor vizitate. Pot fi colectate si informațiile oferite voluntar de vizitatori cum ar fi: informațiile rezultate în urma completării unor chestionare sau adresa de e-mail obținută cu permisiune pentru abonarea la alerte e-mail, newslettere și e-mailuri promoționale.

Informațiile pe care le colectăm sunt utilizate pentru a crea profiluri demografice ale abonaților noștri, ale clienților și ale vizitatorilor din site astfel încât să putem îmbunătăți conținutul site-ului nostru și să putem comunica prin e-mail relevant. Nicio informație nu este partajată cu un terț sau cu alte organizații în scopuri comerciale sau în alte scopuri.

Modalități de plată

Nu se acceptă alte modalități de plată în afara celor prezentate pe site si nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru sumele de bani trimise prin curierat.

În funcție de termenii și condițiile impuse de hoteluri, la momentul rezervării vi se poate cere plata integrală sau parțială a serviciului rezervat, iar plata va fi efectuată în contul Las Turistas Travel&Consulting SRL.

Las Turistas Travel&Consulting SRL nu-și asumă nici o obligație de a emite biletele, voucher-ul sau alte documente de călătorie în cazul neplății integrale a serviciilor comandate. În orice situație, sunteți responsabil pentru plata sumelor aferente servciilor turistice comandate.

Las Turistas Travel&Consulting SRL sau Furnizorul de Servicii Turistice își rezervă dreptul de a încasa suplimentar orice taxe (sau comisioane) care pot să apară la momentul rezervarilor prin cărțile de credit. În acest caz veți fi informat despre comisioanele aplicabile. Las Turistas Travel&Consulting SRL își rezervă dreptul de a transfera costurile generate de penalizarile de charge back. Dacă rezervarea dumneavoastră este plătită cu cartea de credit a unei alte persoane, ne rezervăm dreptul de a cere o autorizație scrisă din partea acelei persoane.

În cazul în care emitentul cărții dumneavoastră de credit o cere, Las Turistas Travel&Consulting SRL sau Furnizorul de Servicii Turistice își rezervă dreptul de a trimite biletele, voucher-ele sau alte documente de călătorie la adresa declarată la momentul emiterii cărții de credit. Informația eronată despre această adresă se poate reflecta în anularea rezervării, întârzierea livrării documentelor de călătorie și poate determina creșterea tarifului confirmat. Vă rugăm să vă asigurați că detaliile adresei dumneavoastră de facturare se potrivesc cu cele de pe extrasul de cont.

Pentru a minimiza efectele încercării de fraudare a cărții de credit, înainte de a emite documentele de călătorie, ne rezervăm dreptul de a efectua verificări aleatorii, de a cere dovada adresei dumneavoastră și o copie a cărții de credit, precum și un extras de cont recent.

Toate tarifele și taxele pot fluctua datorită modificării cursului de schimb valutar.

Modalitățile de plată disponibile sunt: transfer bancar (Banca Transilvania), depunere cash la Banca Transilvania .Plata se va face pe baza facturii fiscale emise de către Las Turistas Travel&Consulting SRL către dumneavoastră. Plata se poate face în RON sau EURO, în funcție de preferința clientului. În cazul plăților efectuate în RON suma se calculează la cursul BNR din ziua facturării + 2% coeficient de risc valutar.

Anulări/ Modificări

Anularea/ modificarea unui serviciu sau produs turistic achiziționat se poate face doar luând legătura prin telefon sau email cu Agenția Las Turistas Travel. Anularea/ modificarea se face în funcție de termenii și condițiile fiecărui furnizor cu care lucrăm. Aceste condiții vă vor fi transmise înainte de emiterea facturii fiscale și implicit rezervarea fermă a serviciilor/ produselor turistice. În anumite cazuri este posbil să nu puteți anula/ modifica anumite servicii turistice sau va trebui să respectați anumite cerințe/ penalizări pentru aceste acțiuni.

Dispoziţii finale

Las Turistas Travel&Consulting SRL îşi rezervă dreptul de a anula în unele cazuri plata unui turist şi a renunţa la contract, restituind plăţile efectuate (dacă există), fără a justifica o astfel de acţiune.

Las Turistas Travel&Consulting SRL îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral Termenii şi condiţiile. Clientul are obligaţia de a citi Termenii şi condiţiile înainte de efectuarea rezervării iar prin acceptarea lor este legat de dispoziţiile valabile la data efectuării rezervării.

În cazul în care anumite aspecte nu sunt reglementate în prezentul Statut, acestea sunt supuse Codului Civil şi legilor române în vigoare.

Agenția Las Turistas Travel declară că:

– are capacitatea juridică deplină să își exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile cuprinse în contractul cu turistul precum și în termenii și condițiile de utilizare prezentați pe www.lasturistas-travel.com

– deține toate calificările și autorizările necesare prevăzute de legea în vigoare pentru desfășurarea activității.

Limba de publicare a tuturor informațiilor de pe site, inclusiv a termenilor și condițiilor, contactul cu turistul, este limba română și engleză.

Emiterea unei rezervări de sejur sau cazare, efectuarea de schimbări de dată a biletelor de avion, anulări de bilete de avion sau vouchere, eliberarea voucher-elor pentru hoteluri, pentru închirieri de mașini, a asigurărilor de călătorie, asigurarea de suport telefonic și orice alte acțiuni ce necesită intervenție umană se va face în timpul programului de lucru publicat pe site-ul agenției.

Newsletter – politică și procedură dezabonare

Las Turistas Travel&Consulting SRL nu va folosi, vinde sau închiria oricare date furnizate de client sau abonat la newsletter unei terțe părți și se angajează să păstreze confidențialitatea deplină a acestor date.

Orice e-mail primit din partea Agentiei Las Turistas Travel este însoțit de un disclaimer similar cu cel de mai jos și conține instrucțiuni simple pentru dezabonare:

“Pentru că înțelegem și apreciem intimitatea dumneavoastră ne cerem scuze dacă acest mesaj a ajuns din greșeală la dumneavoastră iar dacă doriți să nu mai primiți mesaje publicitare în viitor sau articole de interes în producția publicitară, vă rugăm să dați click pe linkul de dezabonare aflat mai jos, sau să trimiteți un mesaj cu subiectul DEZABONARE la adresa  de e-mail, contact@lasturistas-travel.com. Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere!”

“În conformitate cu legea 365/2002 privind comerțul electronic, acest mesaj nu este și nu poate fi considerat SPAM, deoarece:
– conține datele necesare de identificare;
– acceptarea de primire a ofertei nu vă implică financiar;
– adresa dumneavoastră de e-mail a fost găsitp fie pe un site public, fie într-un ghid de afaceri, fie în adresele altor firme care ne-au trimis ofertele lor sau am primit-o cu ocazia unor întâlniri de afaceri;
– acest mesaj vă este adresat cu scopul de a vă invita să beneficiați de serviciile companiei noastre și vă este transmis în dorința de a vă ține la curent cu cele mai noi si mai profitabile servicii pe care vi le putem oferi”.

Contractul cu turistul

Orice rezervare se face în baza unui contract special conceput pentru a proteja ambele părți. Contractul este transmis de către agenție în cazul fiecărei rezervări și turistul are obligația de a-l citi, de a pune întrebări cu privile la eventuale neclarități și ulterior de a semna și retrimite contractul agenției Las Turistas Travel.